Powered by WordPress

← Back to Đế băng hà. Thái tử Lưu Thích lên nối ngôi, tức là Hán Nguyên Đế. Ban đầu, bà được phong làm Tiệp dư (婕妤). Đến năm 46 TCN, bà được phong làm Hoàng hậu